Resultaten en voortgang

ComTak helpt bouwen aan een studentendossier, waarvan de inhoud door uzelf is bepaald.

Het dossier is opgebouwd uit verslagen, rapporten, berichten, opmerkingen, gesprekken, POK’s, OOK’s en andere formulieren en documenten die u zelf kunt samenstellen.

Resultaten en voortgang worden ingezet met verschillende doelen: als leren of als examinering. Formatief, summatief. Beoordelen kan objectief gemaakt worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van intersubjectiviteit. Cijfers, woordbeoordelingen, kwalitatieve beoordelingen of statussen. Voorwaardelijkheden, normering en gewichten. U bepaalt hoe de resultaten berekend worden en wat de betekenis van het resultaat is.

Bij elk resultaat kan vastgelegd worden wat de betekenis van een beoordeling is voor de studievoortgang van de leerling. Ook is het mogelijk om rechtstreeks op het kwalificatiedossier (of ander type opleiding) beoordelingen toe te voegen.

Behalve de docent kunnen ook de praktijkopleider, de student en medestudenten betrokken worden. ComTak helpt uw eigen kwaliteit nastreven.

screen15
 

Modules resultaten en voortgang

 • Resultaten

  Resultaten kunnen worden vastgelegd op alle onderwijsvormen. Het kan zo eenvoudig zijn als een cijfer. Het kan ook anders. In ComTak kunnen eigen woordbeoordelingstypen worden vastgesteld. Daarbij kan eenduidig een relatie naar de beoordeling worden gelegd, waarbij een woordbeoordeling ook weer mee kan wegen in de berekening van cijfers. Per onderwijseenheid kan bepaald worden hoe de verschillende cijfers en beoordelingen moeten leiden tot een eindbeoordeling.

  Resultaten kunnen worden vastgelegd door één of meerdere beoordelaars. Dat kunnen docenten zijn en ook (mede)leerlingen. Per onderwijsactiviteit kan dit worden bepaald.

 • Examendossier

  Het examendossier kan volledig worden ingericht in ComTak. Zo is het voor leerlingen direct duidelijk welk gedeelte zij hebben afgerond en waar nog aan gewerkt gaat worden. Het dossier kan op thema worden weergegeven. Ook kan het dossier in periodes worden weergegeven.

  De voortgang kan getoond worden per item (bijvoorbeeld per examen) of in studievoortgang als % van een (deel van een) opleiding. Zo kan de voortgang getoond worden per vak, werkproces of kerntaak.

  Het is mogelijk om examens te plannen waarop leerlingen zich kunnen inschrijven. Leerlingen kunnen zelf een plek zoeken bij een (gepland) examen. Als de student het examen heeft gemaakt wordt het resultaat direct zichtbaar in zijn studievoortgang. Door het zelf laten inschrijven op examens bieden scholen meer flexibiliteit en kunnen ze de efficiëntie van de examenafname verbeteren.

 • Portfolio

  In ComTak kunnen opleidingen eenvoudig de mogelijkheid bieden om portfolio items te laten toevoegen. Op basis van formulieren die eenvoudig beheert kunnen worden. Een of meerdere formulieren kunnen beschikbaar gemaakt worden bij de matrix van competenties en werkprocessen. Een student kan een item eenvoudig aan één of meerdere competenties koppelen. De formulieren waarin het portfolio-item is toegevoegd door de leerling, kunnen vervolgens weer beoordeeld worden. Ook de beoordeling kan voor één of meerdere competenties gelden. De studievoortgang wordt direct aangepast op basis van de beoordeling. Portfolio-items kunnen gelden voor het leerdossier en of het examendossier.

 • Competentie-groei en meting

  Op basis van de vastgestelde kwalificatiedossiers en opleidingen, of op basis van eigen vormgegeven opleidingen, kunnen scholen hun eigen onderwijsmodel vertalen in studievoortgang. Alle waarderingen, beoordelingen en evaluaties, kwantitatief of kwalitatief, kunnen daarbij een rol hebben. Zo kunnen toetsen, examens, opdrachten, portfolio, certificaten, EVC’s, en andere toetsvormen een functie hebben.

  De competentiegroei, studievoortgang, voortgang op het leerdossier of het examendossier wordt eenvoudig weergegeven voor de leerling en de docent. Op verschillende niveau’s kan de voortgang worden getoond. Dit kan op de onderwijs-inhoud, zoals taken en toetsen, en dit kan op de opleiding, zoals werkprocessen competenties, eindtermen en vaardigheden. Dit kan ook in de tijd, bijvoorbeeld per schooljaar en periode.

 • Studie-advies

  Het vastleggen van (periodieke) studieadviezen kan snel en efficiënt door dat alle relevante informatie wordt getoond. Bij het invoeren van het advies kunnen de relevante studieresultaten worden getoond, gecombineerd met gegevens uit het begeleidingsdossier, verzuimdossier en presentiegegevens. Ook vorige adviezen zijn direct zichtbaar. De docent kan direct en eenvoudig het studieadvies invoeren en voorzien van een persoonlijke notitie. Het advies is direct zichtbaar voor de student.

  Adviezen worden direct opgenomen in het digitale dossier. Naar wens zijn deze per post of mail te versturen.

“ComTak maakt het mogelijk om verschillende manieren van beoordelen te combineren tot één eindresultaat”

Lees meer

 

“Alle relevante informatie over een leerling is zichtbaar in één scherm. Om een studie-advies te geven ben ik geen tijd kwijt om alles te verzamelen”

Lees meer

 

“Studenten kunnen eenvoudig competentiegroei aantonen door het inleveren van portfolio-items”

Lees meer

 

“Door de koppeling van voortgang, competentiedossier en examendossier kan een leerling zich op elk gewenst moment inschrijven voor een examen”

Lees meer

 

“ComTak maakt het verhaal achter een resultaat compleet”

Lees meer

 

“Over het aanleveren en beoordelen van bewijsstukken bestaat geen discussie meer”

Lees meer

 

Veel gestelde vragen

Vragen over ComTak

Sta ik er met ComTak alleen voor?

Met onze professionals staat u er niet alleen voor; zij weten waar over zij praten en hebben niet alleen verstand van software.

Moet ik zorgen hebben als we op ComTak overstappen?

We doen u geen belofte, maar we maken met u een afspraak: u stapt pas over als wij uw nieuwe ComTak-omgeving volledig hebben ingericht en getest. Geen uitval, geen stagnatie in uw bedrijfsvoering.

Hoe zorg ik dat mijn collega’s ComTak optimaal gaan gebruiken?

Wij snappen dat uw collega’s behoefte hebben aan uitleg. Daarom verzorgen onze professionals trainingen op maat, bij u op locatie. Zonder onverwachte kosten, als onderdeel van ons servicepakket.

Als ik nú een vraag heb, word ik dan pas volgende week geholpen?

Met ComTak bent u verzekerd van een team van helpdeskmedewerkers, die direct met uw vragen aan de slag gaan en samen met u voor de meest effectieve aanpak kiezen.

Moet ik ieder jaar weer een nieuwe licentie kopen om verzekerd te zijn van een up-to-date product?

ComTak is een onlinedienst, Software as a Service. Geen gedoe met aanschaf en licenties. U betaalt voor het gebruik, wij zorgen voor updates en de rest.

Vragen over ProData

Wat is ProData?

ProData BV ontwikkelt sinds 1998 maatwerkapplicaties voor administratieve toepassingen voor de zakelijke markt. Dit zijn voor 90% webapplicaties, gebouwd met ASP.NET (C#). ComTak is een van de producten van ProData.

Hoe ziet de klantenkring van ProData eruit?

ProData werk voornamelijk voor onderwijsinstellingen, productie- en handelsondernemingen en in de financiële dienstverlening.

Hoeveel mensen werken er bij ProData?

Het bedrijf bestaat uit gedreven professionals die allemaal op de werkvloer staan, in totaal 15. Onderdeel hiervan is de directie, die uit drie mensen bestaat en ook eigenaar van het bedrijf zijn.

Waar staat ProData voor?

ProData staat voor innovatieve en betrouwbare software-oplossingen. Eenvoud of complex, we hebben voor iedere klant een passende oplossing.

Is er leven naast ProData?

Voor ProData staat de menselijke maat voorop. De gezamenlijke uitgebreide lunch op kantoor is een belangrijk moment op een werkdag. Daarnaast stimuleren we maatschappelijk ontwikkelingen en ondersteunen lokale particuliere initiatieven.

 

U klikt en wij bellen!

Is uw interesse gewekt en wilt u een afspraak maken om uw specifieke situatie toe te lichten? Klik op onderstaande button en wij bellen u voor het maken van afspraak.

Afspraak

 • Vragenlijsten

  Optimale afstemming tussen enquêtes, toetsen, vragenlijsten en rapportages

  Lees meer
 • Resultaten en voortgang

  Uw eigen kwaliteit bepalen

  Lees meer
 • Studieprogramma’s

  Eenduidig en toch flexibel

  Lees meer
 • BPV / Stage

  Plaatsen, plannen, registreren en beoordelen

  Lees meer
 • 🕔

  Urenverantwoording, aan- en afwezigheid

  Eenvoudig en beschikbaar voor iedereen

  Lees meer
 • Administratie

  Efficiënt en direct zichtbaar

  Lees meer
 • Begeleiding

  Samen verantwoordellijk

  Lees meer
 • 📅

  Roosters

  Decentraal verrijken van een centraal rooster

  Lees meer
 • Portalen

  Iedereen betrokken

  Lees meer