Koppeling urenformulier aan BPV

Als manager van een onderwijsteam is het belangrijk inzicht te hebben in het aantal uren dat een leerling stage heeft gelopen. Ik wil dat de leerling kort toelicht wat zijn werkzaamheden zijn geweest. De praktijkopleider moet deze uren kunnen accorderen. De registratie moet zowel digitaal als op papier kunnen, omdat niet alle praktijkopleiders bereid zijn digitaal te werken. Samen met de IIVO-uren wil ik het totaal aantal uren kunnen verantwoorden.

 

Oplossing

Studenten kunnen vanaf hun startpagina direct een urenformulier invullen. Deze is gekoppeld aan hun BPV. Per dag voeren zij in hoeveel uur ze gewerkt hebben en wat deze werkzaamheden zijn geweest. Naar wens kan een controle plaatsvinden op het aantal minimale uren. Indien een leerling minder uren maakt dan is afgesproken, kan de leerling in ComTak een toelichting geven waarom dit zo is en wordt dit gesignaleerd.

Als een leerling aangeeft dat de urenstaat gereed is, krijgt de praktijkopleider een bericht. De praktijkopleider kan met één vinkje aangeven dat de urenstaat akkoord is, of feedback toevoegen. De uren tellen vervolgens mee in de verantwoording voor de leerling. De urenstaat kan ook als hardcopy worden verantwoord. De verantwoorde uren worden getoond in het totaaloverzicht van gerealiseerde uren.

 • Vragenlijsten

  Optimale afstemming tussen enquêtes, toetsen, vragenlijsten en rapportages

  Lees meer
 • BPV / Stage

  Plaatsen, plannen, registreren en beoordelen

  Lees meer
 • 🕔

  Urenverantwoording, aan- en afwezigheid

  Eenvoudig en beschikbaar voor iedereen

  Lees meer

Waarom ComTak hun werk leuker maakt:

 • 'Je meld je niet alleen ziek, maar kiest meteen een alternatief lesuur'

   

  Afwezigheidsmelding door cursisten

  Lees meer
 • 'Cursisten delen zelf hun weekrooster in'

   

  Roosterwijzigingen aanbrengen

  Lees meer
 • 'Meldingen aan DUO worden nu automatisch verzorgd'

   

  VSV-meldingen

  Lees meer
 • 'Urenregistratie, verantwoording en toelichting: alles in één overzicht'

   

  Koppeling urenformulier aan BPV

  Lees meer

ComTak verbindt mensen en informatie bij:

 • Vragenlijsten

  Optimale afstemming tussen enquêtes, toetsen, vragenlijsten en rapportages

  Lees meer
 • Resultaten en voortgang

  Uw eigen kwaliteit bepalen

  Lees meer
 • Studieprogramma’s

  Eenduidig en toch flexibel

  Lees meer
 • BPV / Stage

  Plaatsen, plannen, registreren en beoordelen

  Lees meer
 • 🕔

  Urenverantwoording, aan- en afwezigheid

  Eenvoudig en beschikbaar voor iedereen

  Lees meer
 • Administratie

  Efficiënt en direct zichtbaar

  Lees meer
 • Begeleiding

  Samen verantwoordellijk

  Lees meer
 • 📅

  Roosters

  Decentraal verrijken van een centraal rooster

  Lees meer
 • Portalen

  Iedereen betrokken

  Lees meer